Re-integratie 1e en 2e Spoor

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt dan moet deze weer zo snel mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. Dit kan binnen het eigen bedrijf of bij een andere werkgever. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet er eerst worden onderzocht of de werknemer bij zijn huidige werkgever aan de slag kan. In eerste instantie in de eigen functie, maar mogelijk ook in een totaal andere passende functie. Dit traject heet Re-integratie 1e spoor. De begeleiding 1e spoor is altijd een onderdeel van het re-integratie dossier. In het 1e spoor wordt gekeken naar:

 • Aanpassen werkplek;
 • Aanpassen functie;
 • Gedeeltelijke werkhervatting;
 • Andere werktijden.

Als in het 1e spoor duidelijk wordt dat de werknemer niet kan terugkeren bij zijn huidige werkgever, start het 2e spoor traject. Bij spoor 2 wordt onderzocht naar de functiemogelijkheden bij andere werkgevers voor uw werknemer. Your New Vision is een gedegen uitvoerder van spoor 1 en spoor 2 re-integratie trajecten voor bedrijven en instellingen met zeer goede resultaten.

Outplacement

Middels maatwerk  en een  persoonlijke aanpak, werkt Your New Vision aan de toekomstperspectief voor werknemers die door omstandigheden buiten de huidige organisatie op zoek moeten naar ander werk. 
Your New Vision kijkt naar de mogelijkheden van de werknemer.

De visie van Your New Vision is om de mogelijkheden en krachten van de werknemer te benadrukken. Er wordt onderzocht wat hun dromen zijn, hun toekomstverwachtingen en hoofdzakelijk wat hun kwaliteiten zijn.  Wanneer de uitstroom richting duidelijk en helder is,  ondersteunen we de werknemer met de jobhunting en sollicitatietraingen om uitstroom naar passend betaald werk te realiseren.

Jobhuntingstrajecten voor bijstandsuitkeringsgerechtigden van gemeentes

Your New Vision voert in opdracht van verschillende gemeentes Jobhuntingstrajecten uit voor hun inwoners met een bijstandsuitkering. De Jobhuntingstrajecten die we uitvoeren zijn allen maatwerk. Vooraf wordt in overleg met de gemeente bepaald wat er aan ondersteuning nodig is voor hun aangemelde kandidaat. Aan de hand van een intake volgt daarna een werkaanbod op maat aan de gemeente en werkzoekende. Bij instemming met het aanbod, start het Jobhuntingstraject

U kunt bij ons ook terecht voor

Trainingen

Binnen Your New Vision worden diverse trainingen op maat gegeven, passend op de vraag en behoefte. Het doel is het aanleren en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden die je nodig kan hebben op de werkvloer en/of privésituatie.

Wet Poortwachter

Wanneer uw zieke werknemer langer dan een paar dagen ziek is krijgt u te maken met de Wet verbetering poortwachter (WVP).  De allround specialisten van Your New Vison zorgen ervoor dat uw dossier ‘poortwachter-proof’ is en alle stappen deskundig en op maat worden uitgevoerd.

Life Coaching

Het doel van life coaching is het onderkennen van gelukverstorende factoren. Met deze kennis kun je je leven zodanig opnieuw inrichten dat er optimaal geluk ontstaat. Door deze nieuwe balans zul je gelukkiger en succesvoller zijn.

Inburgeringscursus

De Wet Inburgering is verplicht voor alle mensen die zich in Nederland willen vestigen. De gecertificeerde NT2 docenten ondersteunen en begeleiden deze bij het inburgeren.

Marketing

Hoe u zich presenteert in de markt is van essentieel belang voor het verkopen van producten en aantrekken van getalenteerd personeel. Wij begeleiden u bij een marktonderzoek en stellen met u een communicatieplan op. Wij kunnen ook de uitvoering voor onze rekening nemen.

Onze trainingen

Voor werkzoekenden

 •  Persoonlijke effectiviteit training
 • Communicatietraining
 • Managementtraining
 • HR training
 • Computer sollicitatietraining
 • Social Mediatraining
 • Mindfullness
 • Empowermenttraining
 • Sociale activering
 • Telefoontraining
 • Vaardigheidstraining

Voor werkgevers

 • Assertiviteit
 • Presentatie
 • Effectief feedback geven
 • Discussiëren
 • Communicatietraining (zowel schriftelijk als verbaal)
 • MS Office training
 • Social Media trainingen
 • Telefoontrainingen
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Management
 • Mindfulness