Your New Vision is arbeidsbemiddeling met een stapje meer. Als geen ander kunnen wij uw personeel reactiveren, stimuleren en motiveren door middel van onze relevante trainingen. Ook adviseren wij over personeelssubsidies en verzorgen wij verschillende trajecten voor re-integratie.

U wilt investeren

Als werkgever weet u als geen ander dat ruimte voor groei en ontwikkeling ontstaat door de investering van tijd en geld. En dit beperkt zich niet alleen tot kapitaal en apparatuur. Investering in de selectie en ontwikkeling van uw personeel is eveneens essentieel voor uw bedrijfsvoering.

U wilt activeren

U wilt gedemotiveerde werknemers weer productief krijgen?  Your New Vision biedt een scala aan trainingen die vooral toegespitst zijn op activering en empowerment van uw personeel. Door hun vaardigheden te ontwikkelen vergroot u hun zelfvertrouwen, motivatie en loyaliteit

U wilt produceren

U wilt produceren met aandacht voor mens en milieu en u heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog op de agenda staan. Your New Vision heeft alle expertise in huis om u te begeleiden bij de aanvraag voor een MVO keurmerk, waarmee u meer kans maakt op subsidies en financiering.

Tevreden werknemers zijn productiever.
Productieve bedrijven van tevreden werkgevers creëren ruimte voor innovatie en positieve ontwikkelingen in maatschappij en milieu.

De Participatiewet: wat betekent dat voor u als werkgever?

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Iedereen die kan werken maar begeleiding en ondersteuning nodig heeft, valt onder de participatiewet. De wet is bedoeld om zoveel mogelijk mensen, met of zonder een arbeidsbeperking, het werk te laten hervatten. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de WAJONG (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten).

Van u als werkgever wordt verwacht dat u aan de slag gaan met de Participatiewet en dat u mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een baan aanbiedt. Daar zijn eventueel subsidies en tegemoetkomingen voor.

Your New Vision begeleidt en adviseert werkgevers bij de uitvoering van de participatiewet.

Re-integratie

Tijdens een arbeidskundig onderzoek blijkt al heel snel of uw zieke werknemer kan terug keren binnen uw organisatie. Indien dit niet het geval is, wordt een Spoor 2 re-integratietraject ingezet. Tijdens zo’n Spoor 2 traject blijft u als werkgever wel eindverantwoordelijk, maar heeft u aan Your New Vision een daadkrachtige, efficiënte en gekwalificeerde partner die u begeleidt om alles in goede banen te leiden.

Welke personeelssubsidies zijn er?

Laat u verrassen door de capaciteiten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals gehandicapten, 55-plussers en langdurig werklozen.

De overheid heeft verschillende regelingen in het leven geroepen om het voor u als werkgever aantrekkelijk te maken deze mensen in dienst te nemen.

Slimme werkgevers zien hierin vooral mogelijkheden om met financieel voordeel gemotiveerd personeel te krijgen.

Om die voordelen ook echt te pakken, is het een vereiste om u goed te verdiepen in deze regelingen. Bestudeer de voorwaarden en bekijk hoe dit valt in te passen in uw personeelsbeleid.

Wij hebben voor u hiernaast alvast een aantal regelingen op een rijtje gezet. Aarzel niet om hierover met ons contact op te nemen.

Neemt u een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder in dienst, of een arbeidsgehandicapte? Dan heeft u als werkgever drie jaar lang recht op een mobiliteitsbonus. Heeft uw werknemer recht op andere premiekortingen? Dan past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe. U mag meerdere premiekortingen niet tegelijk toepassen

Indien u een jonge uitkeringsgerechtigde in dienst neemt (17 tot 24 jaar) is het in sommige gevallen mogelijk om in aanmerking te komen voor een premiekorting op de werknemersverzekeringen.  De korting bedraagt ongeveer € 3.500 per jaar voor een periode van maximaal 2 jaar.

Als u een werkloze of gedeeltelijk arbeidsgeschikte een baan wil aanbieden kunt u voor de eerste periode gebruik maken van een zogeheten proefplaatsing.  Een proefplaatsing duurt zo’n 2 tot 6 maanden en de kandidaat-werknemer houdt in die periode zijn uitkering. Als de proefperiode goed verlopen is moet u de kandidaat een baan aanbieden . U heeft toestemming nodig van het UWV voor de proefplaatsing.

Als u voor een korte tijd een uitkeringsgerechtigde in dienst neemt kunt u bij de belastingdienst vrijstelling vragen voor de premies werknemersverzekeringen. Er zijn wel wat voorwaarden; u mag de werknemer niet meer dan 6 weken in dienst nemen en deze mag niet eerder in dat kalenderjaar voor u gewerkt hebben.

Heeft u een werknemer met een Wajong-uitkering en kan hij door zijn ziekte of handicap minder dan uw andere werknemers? U kunt dan bij het UWV loondispensatie aanvragen, zodat u tijdelijk minder loon aan deze werknemer hoeft te betalen.

Om uw huidige werknemers om te scholen, of om 55-plussers om te scholden ten einde hen een baan aan te bieden kunt u zogeheten scholingvouchers aanvragen bij het UWV.
Voor een bedrag van maximaal € 1.000 (inclusief btw) per persoon kunt u dan subsidie krijgen voor de opleiding.

Wilt u iemand in dienst nemen met een (arbeids)handicap? In veel gevallen kunt u aanspraak maken op een vergoeding van de kosten die u hiervoor maakt. U kunt hierbij denken aan de kosten voor:

• Een noodzakelijke aanpassing van de werkplek
• De aanschaf van noodzakelijke hulpmiddelen
• Een noodzakelijke aanpassing in uw bedrijfspand (bijv. toilet, lift)

Belangrijke voorwaarde is wel dat u het voornemen heeft het dienstverband langer dan 6 maanden te laten duren.

Heeft u een klacht?

U heeft een klacht over een werknemer of de dienstverlening van Your New Vision. Dat nemen wij uiterst serieus. We zetten alles op alles zetten om de klacht  naar tevredenheid af te handelen. Wij verzoeken u vriendelijk om het formulier  in te vullen en naar ons op te sturen om uw klacht kenbaar te maken.