Contact E: info@yournewvision.nl | T: 085 - 90 22 809

Your New Vision is een landelijk georiënteerd re-integratie-en arbeidsbemiddelingsbureau
dat in opdracht van UWV, gemeentes en opdrachtgevers
mensen begeleidt naar passend betaald werk.

Ik [zoek] werk

Ik wil leren

Blijf in ontwikkeling. Het aanleren van nieuwe vaardigheden en technieken opent deuren naar die ideale baan voor jou! Wij bieden verschillende trainingen en opleidingen.

Ik wil werken

Ieder mens is uniek. Je komt pas echt tot je recht je op een werkplek je vaardigheden en ervaring optimaal kunt benutten. Wij vinden die werkplek voor jou!

Ik wil groeien

Wat wordt jouw volgende stap? Waar wil je heen? Hoe kun jij je ambities voor je laten werken op een werkplek.  Wij zien mogelijkheden voor je op ieder niveau.

werknemer-werkgever

Ik ben werkgever

Ik wil investeren

Als ondernemer weet u als geen ander dat alleen door te investeren in tijd en geld de mogelijkheden ontstaan voor groei en ontwikkeling

Ik wil activeren

U kunt de werkplek bieden waar een werknemer zich gewaardeerd voelt en een toepasselijke beloning krijgt. Dat is hoe mensen weer geactiveerd worden.

Ik wil produceren

Een gezond bedrijf dat produceert met positieve aandacht voor samenleving en milieu maakt voor iedereen de wereld een stukje mooier.

Tevreden werknemers zijn productiever.
Productieve bedrijven van tevreden werkgevers creëren ruimte voor innovatie en positieve ontwikkelingen in maatschappij en milieu.

Hoe schrijf ik een goed CV?

Een goed CV is altijd een eerste stap naar betaald werk, ongeacht ervaring of opleiding. Wij verschillende tips & tricks op een rijtje gezet hoe je een goed CV moet schrijven.

Welke personeelssubsidies zijn er?

Het aanvragen van personeelssubsidies kan best ingewikkeld zijn. Toch is er veel mogelijk zodat u met subsidie gemotiveerd personeel kunt krijgen. Wij kunnen u hierbij helpen.

U kunt bij ons ook terecht voor

Trainingen

Binnen Your New Vision worden diverse trainingen op maat gegeven, passend op de vraag en behoefte. Het doel is het aanleren en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden die je nodig kan hebben op de werkvloer en/of privésituatie.

Re-integratie Spoor 1

Bij Spoor 1 wordt er gekeken welke interventie er ingezet kan worden om een zieke werknemer terug te laten keren naar de werkvloer. Een interventie is altijd individueel en maatwerk.

Wet Poortwachter

Wanneer uw zieke werknemer langer dan een paar dagen ziek is krijgt u te maken met de Wet verbetering poortwachter (WVP).  De allround specialisten van Your New Vison zorgen ervoor dat uw dossier ‘poortwachter-proof’ is en alle stappen deskundig en op maat worden uitgevoerd.

Inburgeringscursus

De Wet Inburgering is verplicht voor alle mensen die zich in Nederland willen vestigen. De gecertificeerde NT2 docenten ondersteunen en begeleiden deze bij het inburgeren.

Re-integratie Spoor 2

Bij een Spoor 2 traject gaat een extern re-integratiebureau een zieke werknemer elders begeleiden, ondersteunen en eventueel herplaatsen richting passend betaald werk. 13 Weken na de ziekmelding kunt u al advies inwinnen.

Detacheren

Detacheren biedt u als werkgever meer zekerheid dan uitzenden. Bij detachering stelt Your New Vision een arbeidskracht ter beschikking waarbij de duur van de detacheringsperiode vooraf is vastgelegd.

Life Coaching

Het doel van life coaching is het onderkennen van gelukverstorende factoren. Met deze kennis kun je je leven zodanig opnieuw inrichten dat er optimaal geluk ontstaat. Door deze nieuwe balans zul je gelukkiger en succesvoller zijn.

Outplacement

Bij een outplacement traject zijn de werkgever en werknemer vaak al overeen gekomen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De allround specialisten van Your New Vision begeleiden de werknemer naar een nieuwe baan of zelfstandig ondernemerschap.

Marketing

Hoe u zich presenteert in de markt is van essentieel belang voor het verkopen van producten en aantrekken van getalenteerd personeel. Wij begeleiden u bij een marktonderzoek en stellen met u een communicatieplan op. Wij kunnen ook de uitvoering voor onze rekening nemen.

Wij werken samen met: